FANDOM


Blå sluk
Varighet 1 t Blå sluk
EP 3 EP
Pris N/A Mynt
Nivå 27

Produsering
Arbeidsbenk for sluker
Mestringer
Varighet (★)  ???
Varighet (★★)  ???
Varighet (★★★) 51 minProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta