FANDOM


Grønn sluk
Varighet 1 t 15 min Grønn sluk
EP 2 EP
Pris N/A Mynt
Nivå 27

Produsering
Arbeidsbenk for sluker
Mestringer
Varighet (★) 1 t 11 min
Varighet (★★)  ???
Varighet (★★★) 1 t 3 minProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta