FANDOM


Gresskar
Varighet 3 t Gresskar
Høsting 2
EP 6 EP
Pris 9 Mynt (min. 1 / maks. 32)
Nivå 15
Kilde Jordlapp

Stadier
GresskarFase1

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Ferdig - Høstet

Videre behandling
Paiovn Gresskarpai
Shepherds pai


  • Gresskar har vært i Hay Day siden spillets utgivelse.


ProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta