FANDOM


Grisefôr
Varighet 20 min Grisefôr
EP 2 EP
Pris 4 Mynt (min. 1 / maks. 14)
Nivå 10

Produsering
Fôrmølle
Mestringer
Varighet (★) 19 min
Varighet (★★) 18 min
Varighet (★★★) 17 min


  • Grisefôr har vært i Hay Day siden spillets utgivelse.


ProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta