FANDOM


Gullfarget sluk
Varighet 30 min Gullfarget sluk
EP 5 EP
Pris N/A Mynt
Nivå 27

Produsering
Arbeidsbenk for sluker
Mestringer
Varighet (★) 28 min
Varighet (★★)  ???
Varighet (★★★) 25 minProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta