FANDOM


Hønsefôr
Varighet 5 min Hønsefôr
EP 1 EP
Pris 2 Mynt (min. 1 / maks. 7)
Nivå 3

Produsering
Fôrmølle
Mestringer
Varighet (★) 4 min
Varighet (★★) 4 min
Varighet (★★★) 4 min


  • Hønsefôr har vært i Hay Day siden spillets utgivelse.


ProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta