FANDOM


Kake med røde bær
Varighet 1 t Kake med røde bær
Varighet (★★★) 51 min
EP 31 EP
Pris 71 Mynt (min. 1 / maks. 255)
Nivå 23

Produsering
KakeovnProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta