FANDOM


Popkorn med smør
Varighet 1 t Popkorn med smør
Varighet (★★★) 51 min
EP 3 EP
Pris 35 Mynt (min. 1 / maks. 126)
Nivå 16

Produsering
Popkornkjele


  • Popkorn med smør har vært i Hay Day siden spillets utgivelse.


ProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta