FANDOM


Rød sluk
Varighet 1 t 30 min Rød sluk
EP 1 EP
Pris N/A Mynt
Nivå 27

Produsering
Arbeidsbenk for sluker
  • Ingen
Mestringer
Varighet (★)  ???
Varighet (★★)  ???
Varighet (★★★) 1 t 16 min



ProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta