FANDOM


Soyabønne
Varighet 20 min Soyabønne
Høsting 2
EP 2 EP
Pris 3 Mynt (min. 1 / maks. 10)
Nivå 5
Kilde Jordlapp

Stadier
SoyabønneFase1

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Ferdig - Høstet

Videre behandling
Fôrmølle Kufôr
Grisefôr
Sauefôr
Sausmaker Soyasaus


  • Soyabønne har vært i Hay Day siden spillets utgivelse.


ProdukterOgAvlinger Produkter og avlinger


VennerKnapp AvlingerKnapp ProdukterKnapp DyrKnapp ProduksjonKnapp FiskingKnapp DekorasjonerKnapp ValutaKnapp
Venner Avlinger Produkter Dyr Produksjon Fisking Dekorasjoner Valuta